Kako nagrajevati zaposlene?

Motivacija in nagrajevanje zaposlenih je nujen del vsakega poslovanja. Pogosto se mnenja o tem, kako motivirati zaposlene in kako jih nagraditi, razlikujejo. Vsak zaposlen v določenem času pride do ugotovitve, da si zasluži napredovanje, višjo plačo ali stimulacijo za dobro opravljeno delo. Kako nagrajevati zaposlene je potrebno ugotoviti z rednimi letnimi razgovori, kjer se ugotovi, kako delavec dela, njegove izkušnje in kakšni so njegovi cilji v podjetju. Vsak zaposlen, ki se poteguje za višje delovno mesto, napredovanje ali višjo plačo, mora svoje nadrejene prepričati z dobrimi argumenti. Ali bo vodstvo zaposlenemu ugodilo, je odvisno od konkretnih razlogov, kot so motivacija za uspeh, motivacija za delo, cilji podjetja in osebni cilji zaposlenega.

motivacija in nagrajevanje zaposlenih

Motivacija in nagrajevanje zaposlenih – kako poteka razgovor z vodstvom podjetja za napredovanje

Kadar zaposleni začutijo, da je čas za njihovo napredovanje in višjo plačo, morajo opraviti razgovor z nadrejenimi. Pri razgovoru se mora vsak posameznik sklicevati na svoje dosedanje dosežke, poznani jim morajo biti cilji trajnostnega razvoja, cilji podjetja, finančni cilji podjetja, cilji izobraževanja, cilji internega komuniciranja, cilji in strategije podjetja, cilji kadrovske službe, cilji logistike, cilji letnega razgovora, cilji marketinga, cilji poslovanja podjetja in cilji projektne naloge, ki jo trenutno opravljajo. Vodilni bodo pregledali znanje in izkušnje, opredelili bodo, koliko je njihov zaposlen samostojen in neodvisen pri delu, kakšni so njegovi cilji na delovnem mestu in cilji na področju izobraževanja. Vsak zaposlen mora vedeti kakšni so njegovi osebni cilji in poklicne ambicije.

Zaposleni se morajo zavedati vseh plati napredovanja – tudi manj prijetnih

Motivacija in nagrajevanje zaposlenih je pogosto odvisna tudi od smisla za skupinsko delo, od sposobnosti vodenja in komuniciranja s sodelavci, od pripravljenosti na večje obremenitve pri delu, tako časovne , kot psihofizične. Seveda nagrajevanje zaposlenih ni vedno pošteno, zato se mora vsak posameznik posebej zanimati za svojo kariero, pomembna je tudi motivacija za delo, motivacija za učenje in motivacija za študij in izobraževanje. Pri rednem letnem razgovoru, mora biti nadrejenim jasno, da se zaposleni zavedajo vseh plati napredovanja. Napredovanje in s tem večja plača, lahko za sabo potegne tudi manj prijetne plati. Večji obseg dela, večja odgovornost, pogostejše udejstvovanje na seminarjih in izobraževanjih in podobno. Vsak zaposlen mora svojega delodajalca prepričati, da je njegovo napredovanje logični in naravno nadaljevanje njegovih dosedanjih poklicnih uspehov in izkušenj.

Viri:

  • Richard Carlson, Ne trati moči za malenkosti v službi
  • http: // academlib.com
  • Team building programi – ETC Adriatic

Related posts