Optimizacija spletnih strani

Tukaj je opisana optimizacija spletnih strani za boljšo pozicijo le teh, v iskalniku Google.

Optimizacija spletnih strani

optimizacija spletnih straniDobra pozicija spletne strani v iskalnikih je za vsako spletno stran ključnega pomena.

Če ste v iskalnikih uvrščeni na 50. strani, vas verjetno ne bo našel nihče. Spletna stran je v tem primeru sama sebi namen in podjetju ne prinaša koristi, hkrati pa izgubljate stranke. Največ obiskovalcev spletnih strani ustvarijo iskalniki (po raziskavah več kot 90%). Zavedati se morate, da so to brezplačni obiskovalci, ki iščejo ravno vas!

Optimizacija spletnih strani je del celovitega spletnega marketinga in je sestavljena iz več elementov:

Onsite optimizacija spletnih strani

Onsite seo optimizacija vključuje postopke, tehnike in metode, ki jih opravljamo na naši spletni strani, z namenom, da internetna stran rangira višje v spletnih brskalnikih, pri tem pa je pomembno, da ste pri izbiri agencije za spletno optimizacijo, pozorni predvsem na naslednje:

 • da izbrana agencija, ki vam bo optimizirala spletno stran tudi sama na določene ključne besede že dalj časa rangira visoko v spletnem brskalniku Google
 • da izbrana spletna agencija, ki vam bo dvigovala spletno stran na ključne besede, višje v iskalniku, to počne na “težke” ključne besede (to so takšne, ki imajo visok iskalni volumen in visoko konkurenco)
 • da izbrana agencija za optimiziranje spletnih strani svoje tehnike in metode dela, pred vami razkrije (saj obstajajo dovoljene in prepovedane metode – pri uporabi prepovedanih metod pa lahko vaša internetna stran dobi kazen, s čimer je tudi izbrisana iz indeksa iskalnih rezultatov)

onsite seoOnsite SEO optimizacija spletne strani za višja mesta v iskalniku Google vključuje:

 • ustrezno raziskavo ključnih besed na katere pripravljati vsebine
 • ustrezno označevanje spletnih vsebin z oznakami H1, H2, itd….
 • ustrezno, SEO prijazno pripravo spletnih vsebin (podnaslovi, vključevanje ključnih besed in LSI besed (sopomenke) na prava mesta in v pravi gostoti v spletne tekste
 • ustrezno označevanje slik (alt tags) v spletnih besedilih
 • ustrezno sestavo SEO naslovov in meta opisov
 • skrb za zadovoljivo branost vsebin
 • pripravo atraktivnih naslovov spletnih člankov
 • ustrezno formatiranost in strukturo spletnih vsebin s spletnimi formami in reach media elementi
 • ustrezno dolžino in kakovost člankov

Spremljanje rezultatov zadovoljive onsite spletne optmizacije je merljivo skozi merjenje vsake spletne vsebine glede na uvrstitev v spletnem brskalniku Google.

SEO onsite vsebine se pišejo na tako imenovane dolgorepe besedne zveze, medtem, ko kratke, močne in široke ključne besede opremimo z zasnovo tako, da je vsebino mogoče glede na aktivnosti konkurence, zelo preprosto dodajati in prilagajati glede na potrebe z namenom izboljšanja ali obdržanja dobrih pozicij na Googlu.

Offsite optimizacija spletnih strani

Pri offsite optimizaciji spletne strani je pomembno, da vam izbrana agencija razkrije vse metode svoje dela, hkrati pa dorečete tudi način poročanja sledenja izvajanim aktivnostim ter način poročanja spremljanja rezultatov.

offsite seoDobri offsite optimizacijski učinki so na novih spletnih straneh opazni v obdobju od 6 mesecev naprej, za že obstoječe in prepoznane spletne strani, lahko imajo iffsite tehnike optimiziranja spletnih strani, učinke opazne v obdobju do treh mesecev.

Offsite optimizacija spletnih strani vključuje aktivnosti in metode, ki jih izvajamo izven spletne strani z namenom izboljšanja pozicije internetne strani v iskalnikih.

Med te aktivnosti spadajo:

 • gradnja povratnih povezav (bookmarking, vpisi v spletne direktorije,…)
 • mreženje
 • promocijske aktivnosti na socialnih omrežjih
 • guest posting
 • izdelava infografik
 • izdelava pdf katalogov
 • image in article submission
 • drugo

Optimizacija spletnih strani in cena

Cenik optimizacije spletnih strani se od ponudnika do ponudnika lahko zelo razlikuje. Ponavadi se cene optimizacije spletnih strani formirajo glede na pakete, pri čemer ponudniki v posamezne pakete vključijo izbrano količino ključnih besed, ki jih se bo dvigovalo na prvo stran Googla, pri čemer pa se upošteva tudi težavnost izbranih besed.

Nekateri ponudniki svoje cene formirajo v fiksnem deležu, ki predstavlja pokritje stroškov za dvigovanje posameznih ključnih besed in variabilne cene, ki je odvisna od rezultatov in doseženih ter ohranjanih pozicij v spletnih iskalnikih.

Naše priporočilo:

 • ne izbirajte cenovno izjemno ugodnih ponudb za optimizacijo spletnih strani, ker so v teh primerih metode za dvigovanje spletnih strani, vprašljive. Vztrajajte na tem, da vam ponudnik razkrije metode za dvigovanje ključnih besed pri optimizaciji internetne strani.
 • s ponudnikom poskučajte dogovoriti ekskluzivo za dvigovanje ključnih besed za vašo dejavnost. Dobra pozicija za pomembno ključno besedo je samo ena. Ta je prvo mesto na prvi strani Googla. Ne more vaš optimizator dvema naročnikoma isto besedo pripeljati na prvo stran Googla, ker le ta na prvi poziciji pokaže pač sam en zadetek. Hkrati pa optimizacija zahteva tudi ogromno dela v podporni mreži, ki pomaga dvigovati ključne besede in v kolikor se v tej mreži znajde vaš konkurent, nikoli ne veste ali ne bo ponudnik optimizacije spletne strani ponudil boljše storitve drugemu naročniku.
 • dobra spletna optimizacija je draga. Vendar bodite pozorni, ker visoka cena ni zagotovilo za kakovostno opravljeno storitev. Iz tega lahko samo sklenete, da poceni optimizacija spletnih strani ne obstaja oz. da kakovost ne bo zadovoljiva – hkrati pa morate biti zelo pozorni, ko izbirate med višjimi cenami spletne optimizacije.
 • cenik optimizacije spletnih strani ne more biti enak za vse ključne besede, saj imajo vse besede med seboj različno stopnjo konkurence, različno stopnjo iskalnih volumnov ter zahtevajo različno predpripravo in pristop za dvigovanje spletne strani na prvo stran Googla. Izogibajte se pavšalnim cenikom optimizacije spletnih strani, saj tako kot ne obstaja sistematizacija dvigovanja različnih ključnih besed, ne more obstajati tudi enaka zahtevnost za dvigovanje posameznih ključnih besed v iskalniku. Posledično je nemogoče, da bi dvigovanje dveh različnih besed, lahko bilo ovrednoteno na enak način.
 • cena seo optimizacije naj ne bo ločeno dejanje vstran od ostalih elementov spletnega marketinga. SEO optimizaranje internetne strani ni ločena znanost od ostalih spletnih aktivnosti, saj internetna stran, skozi več metod, zasleduje isti cilj (ta je ponavadi povečanje baze elektronskih naslovov oz. povečanje prodaje skozi spletno stran). Rezultati dobre spletne optimizacije so povezani ne samo z doseženo pozicijo spletne strani v iskalniku Google, ampak tudi z razporeditvijo elementov po spletni strani z namenom doseganja boljše konverzije, sistemskim pristopom h gradnji baze elektronskih naslovov, sinhorniziranim pristopom na socialnih omrežjih, ipd…

optimizacija spletnih strani

Če vas zanima optimizacija spletnih strani, se priporočamo, čez kontakt.

Zakladnica znanja iz katere se sami učimo optimizirati spletne strani:

Google blog

SearchEngineLand

SearcEngineJournal

Moz

Kissmetrics

Higher Visibility

SemRush

ContentMarketing Insitute

Hubspot