3 najbolj enostavne metode kako se naučiti digitalnega marketinga

Preberite si enostavne metode kako se naučiti digitalnega marketinga.

Nedvomno je znanje, ne samo na področju digitalnega marketinga, temveč povsod v življenju, gonilo napredka in razvoja, poti do znanja pa številne. Da ne bi časa izgubljali na področju digitalije in trženja, preveč, smo spodaj pripravili kratek povzetek idej in možnosti o tem kako se lahko priučite digitalnega marketinga, na razmeroma poceni in hiter način. Čeprav je vseeno, ne glede na izbrano metodo, potrebno vedeti, da brez prakse in izkušenj, vsaka ideja in metoda ostaja zgolj samo mrtva črka na papirju, ki pa kaj dosti za praktično uporabnost ne bo imela vrednosti.

Knjige o digitalnem marketingu

Najbolj priporočljive knjige za učenje o digitalnem marketingu so naslednje:

Digital marketing for dummies – Ryan Deiss, Russ Hennebery

The new rules of marketing – David Meerman Scott

Understanding digital marketing – Damian Ryan

Pridobite certifikate ali se učite iz diplomskih del o digitalnem marketingu

Izobraževanje na področjhu digitalnega marketinga lahko opravite na gea college

Zanimiva in zelo uporabna diplomska dela o digitalnem marketingu so (1 – Digitalni marketing na področju polleo sporta, 2 – Obvladovanje internetnega marketinga

Obiščite izobraževanja, študije, delavnice in tečaje različnih digitalnih agencij in posameznikov

Mladi Podjetnik  – Growth hacking with digital marketing

Metod za hitro priučitev in pridobitev znanj o digitalnem marketingu, je seveda še bistveno več, a zgoraj smo opisali nekatere najhitrejše in pa tudi tiste, za katere lahko sami potrdimo, da so uspešne. Tako knjige o digitalnem marketingu, kot tudi tečaji in delavnice, ki smo jih obiskali na področju digitalije.

Študij marketinga na splošno je zelo široka veja, in, če želite postati resnično strokovnjak na podorčju predvsem digitalnega in spletnega marketinga, lahko povprašate tudi pri agencijah kot so doba ali pa se samostojno digitalnega marketinga učite npr preko interneta. Začnete že lahko preprosto s tem da v google vtipkate izraze kot so “kaj je digitalni marketing”, “izobraževanje digitalni marketing” ali pa digitalni marketing tečaj” in podobno.

V kolikor se na področju digitalije želite ozoko specializirati na eno samo področje, npr. na optimiziranje spletnih strani, ne bo narobe, če si za izbrano, specifično področje, poiščete strokovnjaka specialista. Za področje konkretno, ki ga tukaj dajemo kot primer, npr. spletna optimizacija, boste zelo dosti praktičnih in konkretnih napotkov dobili na spletni strani, na povezavi.

Kibernetska varnost in digitalni marketing

V debatah digitalnega marketinga in tudi pri samem spoznavanju zakonitosti delovanja spletnega trženja, vse več podjetij, posameznikov in predavateljev, posveča vse več pozornosti t.i. kibernetski varnosti, saj število vdorov in incidentov iz naslova kibernetske varnosti iz leta v leto, z razmahom digitalnega udejstvovanja vedno več podjetij in posamenzikov, strmo narašča.

V osprednje kibernetske varnosti na področju digitalije tako vse bolj vstopajo podjetja, ki varovanje svojih informacijskih centrov zaupajo t.i. varnostnim operativnim centrom (SOC). Več o varnostno operativnih centrih ter področju kibernetske varnosti, si lahko preberete na povezavi.

Oznake: kako se naučiti digitalnega marketinga

Related posts